Kentällä tehtävät korjaustyöt

Kentällä tehtävät korjaustyöt

Kentän väylät ovat varsin kuivat ja kasteluvesi on tiukassa. Kasteluvesi kertyy altaisiin pääasiassa sadevesistä ja vesivarastojen koko on rajallinen. Pitkien hellejaksojen vaikutus näkyy väylillä ja kastelu on pääsääntöisesti keskitetty viheriöihin sekä lyöntipaikkoihin.

Takaysin kasteluvesi otetaan väylän 16 vesiesteestä ja pitkän sadettoman jakson jälkeen vesiesteen vesi on käymässä vähiin. Parhaillaan kentällä toteutetaan vesiputken vetämistä väylän 10 vieressä olevasta pumppaamosta väylän 16 vesiesteeseen, jonka avulla pystymme parantamaan takaysin kastelua. Veden siirtämiseen hyödynnetään olemassa olevia pumppuja ja kastelujärjestelmän ollessa käytössä öisin, on sitä mahdollista hyödyntää päivällä vedensiirtoon.

Vesiputken asentamisen yhteydessä tehdään muutos väylälle 10. Väylän oikeassa reunassa (n. 80m ennen viheriötä) oleva vesieste täytetään ja muutetaan pelattavaksi alueeksi. Muutostyö toteutetaan viikkojen 32-33 aikana ja viimeistely ko. alueelle tehdään myöhemmin.

Lähettänyt

Jaa:

MUURAME GOLF

AJANKOHTAISET