Osakkaalle lisämahdollisuus pelioikeuskauppaan Muurame Golfin kautta.

Osakkaalle lisämahdollisuus pelioikeuskauppaan Muurame Golfin kautta.

Pelioikeuskauppa käy kiivana ja pelioikeuksien kysyntä on ollut positiivisen aktiivista. Olemmekin välittäneet 28.4.2020 mennessä jo yli 140 pelioikeutta ja oletus onkin että tuleme saamaan vielä lisää pelioikeustilauksia.

Tarjoammekin vielä osakkaalle joka ei käytä itse kauden 2020 pelioikeutta, mahdollisuutta pelioikeuskauppaan myös Muurame Golfin kautta.

1. Osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus myydä osakkeen pelioikeus 2020 Muurame Golfin käyttöön hintaan 525€ (alv0%) (tai mikäli pelioikeuden myyjätaho on arvonlisäverovelvollinen,  hinta on 580 euroa (sis. alv 10 %)).

Hinta perustuu siihen, että Muurame Golf Oy:n maksettavaksi tulee verkkokaupan, liikuntasetelien käsittelykulujen ja provisioiden lisäksi vuokrahinnan sisältämä alv 10 %. HUOM! Mikäli pelioikeuden myyjätaho on arvonlisäverovelvollinen, niin hinta on 580 euroa (sis. alv 10 %).

Muurame Golf vuokraa lunastamansa pelioikeudet eteenpäin pelaajille, jotka haluavat käyttää pelioikeuden maksuun liikuntarahaa ja muita maksutapoja joita yksityishenkilöt eivät voi vastaanottaa. Pelioikeuden vuokrasumma on pelioikeuden vuokraajalle 640€. 

Muurame Golf Oy:n puolesta pelioikeuden lunastusmahdollisuus on tasapuolisesti kaikilla osakkeen omistajille seuraavin ehdoin:

  • Osto tapahtuu osaltamme vasta kun meillä on pelioikeudellenne varmistunut vuokralainen.
  • Osakkeenne vastikemaksu tulee olla on maksettu. Mikäli Muurame Golfin tiedossa ei ole vuokraajia pelioikeuksille  
  • Pelioikeuden 2020 myyminen on osakkaalle lisävaihtoehto saada kauden 2020 pelioikeus vuokrattua. Osakas voi halutessaan yrittää itse kaupata pelioikeuttaan samanaikaisesti. Osakkeenomistajalla on siis oikeus vetää pelioikeutensa pois vuokrauksesta ilmoittamalla siitä viipymättä toimistoon tanja.kauppinen@muuramegolf.fi, ennen kuin olemme ehtineet lunastaa pelioikeuden ja vuokrata sen eteenpäin.

     

2.4.2020 VOIMAAN ASTUNEET LISÄEHDOT PELIOIKEUDEN LUNASTUSEHTOIHIN

Sopijapuolina Muurame Golf Oy ja Muurame Golf Oy:n osakas (kuluttaja ja/tai yritys)

Sopimuksen ehtoihin on 2.4.2020 tehty lisäys nk. force majoure -syystä. Muurame Golf Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva, ehdoissa tarkemmin yksilöity ylivoimainen este, jota yrityksen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia yritys ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Epidemia voi muodostua ylivoimaiseksi esteeksi tilanteessa, jossa viranomaiset rajoittavat tai kieltävät Muurame Golf Oy:n toimintoja – esimerkiksi sulkemalla kentän.

Mikäli Muurame Golf velvoitettaisiin esim. kentän sulun myötä palauttamaan pelioikeuden vuokraajille ennakkomaksuja osin tai kokonaan, on Muurame Golf Oy:lla oikeus purkaa pelioikeuden lunastamiseen liitetty sopimus osakkaan kanssa. Osakkaan tulee tällöin palauttaa laskua vastaan Muurame Golfilta saamansa korvaus pelioikeuden käytöstä. Kyseiset maksut ovat vastiketta sopimussuoritukselle, joka väliaikaisesti estyy tai lopulta peruuntuu. Koronatilanteen yhteydessä noudatetaan viranomaisen päätöksiä, mahdollisia lainsäädännön muutoksia ja viranomaisen päätöksiä sekä seurataan mm. KKV:n ohjeistusta asiassa.

 

Tiedustelut tanja.kauppinen@muuramegolf.fi

Lähettänyt

Jaa:

MUURAME GOLF

AJANKOHTAISET